Betonglodd


Lavvo 370 kg
Schake 1000 kg
Blocked by 2000 kg

Beskrivelse

Våre betonglodd benyttes som balast til blant annet telt, samt sikring rundt arrangementsområder for å
nevne noen bruksområder.