TanksystemerBeskrivelse

Har du ikke mulighet til å koble vakuum-systemet direkte til det offentlige vann og avløpssystemet har vi flere
ulike tanker og vannpumper som kan settes opp.
Vi har alt fra 1000 liter tanker til 50.000 liter tanker for både ferskvann og spillvann (gråvann/kloakk)