Lapee – Urinal for kvinner


Antall besøk ca 3500 stk

Beskrivelse

Lapee er verdens første urinal for kvinner!

Lapee har blitt godt mottatt i Danmark hvor alle de store festivalene har tatt den i bruk. Med sine tre avlukk per enhet minsker arrangementets dokøer betraktelig, disse brukes også i snitt 6 ganger så effektivt som en vanlig festivaldo for kvinner ifølge leverandøren. Den har i snitt 3500 brukere før den må tømmes og kan eventuelt kobles direkte til kloakk.

Les mer om dette innovative produktet på www.lapee.dk