Urinal 4-stasjoner , 400L Tank


Høyde 160 cm
Bredde 112 cm
Dybde 112 cm
Vekt 40 kg
Tankstørrelse 400 liter
Antall besøk ca 1200 stk
Kapasitet ca 180 besøk per time

Beskrivelse

Pluto3 er et av de mest populare urinalene ute i Europa, og er i bruk på mange arrangementer. Pluto3 har et
design som gjor at man kan transportere 5 stk Pluto3 mobile urinaler på plassen til ett festivaltoalett.
Siden 4 personer kan benytte seg av Pluto3 samtidig, vil bruk av dette urinal redusere kø ved deres
toalettområdet. De logistiske fordelene ved stabile urinaler taler for seg selv, og det samme gjør suksessen
med dette urinalet over hele verden.