Publikumsgjerder med flat fot


Lengde 250 cm
Høyde 110 cm
Vekt 15 kg
Barreller 25/62.5 gjerder/meter
Transport 20/1250 barreller/meter

Beskrivelse

Publikumsgjerder med flat fot er designet for bruk ved innslipp og barkøer.
Gjerdene passer veldig bra der man har begrenset med plass og vil unngå snublefaren skråføtter gir.
Gjerdene festes enkelt i hverandre og står stødig når sammenkoblet.