Publikumsgjerder


Lengde 226 cm
Høyde 110 cm
Vekt 10.7 kg
Bareller 50/115 gjerder/meter
Transport 12/1380 barreller/meter

Beskrivelse

Publikumsgjerder er enkle og lette gjerder som ofte benyttes ved innslipp, barkøer og for avgrensning
av områder eller gjenstander inne på arrangementsområdet.
Gjerdene passer også veldig fint til å avgrense traseen ved sportsarrangementer.
Gjerdene festes enkelt i hverandre og står stødig når sammenkoblet.